สารเคมีเข้าตาควรทำอย่างไร

สารเคมีเข้าตาควรทำอย่างไร? สารเคมีเข้าตาเป็นเรื่องที่พบได้บ่อย…