ร่วมงานกับ ศรไทย

ศรไทย มุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานการดูแลดวงตาในประเทศไทย เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนทั้งประเทศ


ร่วมงานกับเรา

ธุรกิจครอบครัวสู่เจนที่ 3 ด้วยโครงสร้างองค์กรณ์แนวราบ สนับสนุนทุกความคิดใหม่ วิธีการใหม่ ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ศรไทยรู้ว่าหัวใจสำคัญในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจแว่นตาและการดูแลดวงตาให้ได้มาตรฐานสากลคือทีมงานของเรา กว่า 65 ปี เราได้มอบความมั่นคง สวัสดิการ โอกาสในการเติบโต อบรมเสริมสร้างความรู้และทักษะอย่างสม่ำเสมอ ให้กับทีมงานของเรา ให้งานของเรามีคุณค่ามากกว่าแค่เพียงเงินเดือน

ดูตำแหน่งงานทั้งหมด →

ทัศนมาตรศาสตร์

ถ้าคุณมีใจรักการดูแลดวงตา อยากช่วยคนไข้ป้องกันและแก้ไขปัญหาดวงตา มีใจที่เปิดกว้างรับสิ่งใหม่ๆ ศรไทยยินดีต้อนรับคุณ ที่ศรไทยคุณจะมีเครื่องมือที่เพียบพร้อม และการอบรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้คุณไม่พลาดทุกการอัพเดตในวงการทัศนมาตร สำหรับท่านไหนที่ต้องการลงลึกด้านทัศนมาตรพฤติกรรมศาสตร์ (behavioral optometry) การเชื่อมโยงระหว่างสมองและตา นี้คือโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญทัศนมาตรพฤติกรรมศาสตร์บอร์ดออสเตรเลีย

ลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าศรไทยในทุกๆวัน ช่วยดูแลคนไข้ในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การทำนัดตรวจตา ดูแลความเรียบร้อยทั้งก่อนและหลังการตรวจกับหมอสายตา คอยอำนวยความสะดวกให้คนไข้ได้รับบริการที่ดีที่สุดอย่างที่คนไข้ของศรไทยทุกคนคู่ควร

การตลาดดิจิทัล

ร่วมงานกับทีมงานของเรา ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสร้างความแตกต่าง และท้าทายตัวเองในการช่วยเหลือให้คนได้รับรู้และเข้าใจในศาสตร์ที่คนไทยหมู่มากยังไม่คุ้นเคย มาร่วมกันสร้างอนาคตสังคมไทยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นผ่านสื่อดิจิทัล

ฝึกงาน

โปรแกรมการฝึกงานของ ศรไทย มอบโอกาสให้นักศึกษาปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ ได้ทำทุกอย่างในศูนย์ตาของเราภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากนักทัศนมาตร ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสายตา ตรวจสุขภาพตาทั้งด้านหน้าด้านหลัง แนะนำผลิตภัณฑ์ดูแลดวงตา เก็บประวัติคนไข้ และอื่นๆ ได้ลงมือทำจริง นักศึกษาฝึกงานจะถูกประเมินความสามารถทุกสัปดาห์

เนื่องจากการฝึกงานถือเป็นก้าวสุดท้ายก่อนที่นักศึกษาจะเข้าสู่โลกของการทำงาน ศรไทยเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบให้นักศึกษาฝึกงานทุกคนมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปฏิบัติงานด้านทัศนมาตรได้จริงตามมาตรฐานสูงสุดก่อนที่จะต้องออกไปปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อการมองเห็นและสุขภาพตาที่ดีที่สุดของคนไทยทุกคน

Primary eye care by Australian
board-certified optometrist

Primary eye care by Australian board-certified optometrist

Sornthai Careers

1 Job Found

สถานที่ทำงาน
WFH & ศูนย์ตาศรไทย ร่มเกล้า กรุงเทพฯ

วัน-เวลางาน
จันทร์-ศุกร์, 10:00-19:00 น.

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสิรมสุขภาพของคนไทย

รู้หรือไม่ ว่าเส้นเลือดเล็กๆ ในตา สามารถบ่งบอกถึงโรคทางร่างกาย หรือโรคเรื้อรังอื่นๆ ที่ซ่อนอยู่ได้ แต่คนไทยหลายคนกลับมองข้ามการตรวจสุขภาพตา...

ศรไทย เป็นผู้นำด้านการตรวจคัดกรองโรคตาและดูแลดวงตามาตรฐานออสเตรเลีย (AHPRA) ในประเทศไทย เรามุ่งหวังที่จะยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพตาของคนไทยและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพ ลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข

หากคุณสนใจแบ่งปันสุขภาพดีๆ สนใจร่วมงานกับธุรกิจครอบครัวที่มั่นคง จริงใจ บริหารงานโดยคนยุคใหม่ ในโครงสร้างองค์กรแบบแนวราบที่ทุกคนทำงานเป็นทีมและมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น เน้นผลลัพธ์มากกว่าขั้นตอน กรุณาส่ง CV หรือ Resume ของคุณมาที่ ศรไทย [email protected]

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

Social Media
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย และคู่แข่ง
- วางแผนและสร้าง Content Calendar ร่วมกับทีมทัศนมาต
- ดูแลและจัดทำ Content ที่น่าสนใจลงในสื่อ Social Media (Facebook, Instagram, LINE OA)
- ลง Content ที่น่าสนใจผ่าน Facebook และ Instagram เดือนละ 10 ครั้ง
- ค้นหา คัดเลือก และเสนอ KOL ที่ควรร่วมงานด้วย รวมถึงบริหารความสัมพันธ์กับ KOL
- เสนอแคมเปญหรือกิจกรรมออนไลน์เพื่อส่งเสิรมการขาย
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าผ่านสื่อ Social Media รวมถึงการตอบคอมเมนท์ ข้อความ และรีวิว
- สำรวจและประเมินความพึงพอใจลูกค้าปีละ 2 ครั้ง
- เสนอและดำเนินกิจกรรมออนไลน์เพื่อรักษาลูกค้าเก่า
- รายงานผลทางสถิติและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญและการสื่อสารผ่าน Social Media
- ทำงานร่วมกับทีมเพื่อถ่ายภาพและวีดีโอกิจกรรมของแต่ละสาขา เพื่อลงในสื่อ Social Media
- จัดการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพ เนื้อหา และการจัดเรียงต่างๆ บนสื่อ Social Media ถูกต้อง สวยงามแบบสุนทรียะ และช่วยเสิรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่แบรนด์

Website Content
- ทำงานร่วมกับทีมทัศนมาตรเพื่อเขียนบทความที่น่าสนใจ เพื่อให้ความรู้หรือส่งเสิรมการขาย
- โพสต์บทความบนเว็บไซต์ Wordpress
- ช่วยอัพโหลดสินค้าลงบนเว็บไซต์
- วิเคราะห์ Web Traffic หรือการเยี่ยมชมเว็บไซต์โดยใช้ Google Analytics
- อัพเดทและแก้ไขข้อมูลบนเว็บไซต์ เมื่อจำเป็น

คุณสมบัติ

- จบอนุปริญญาหรือปริญญาตรีสาขาสาขาที่เกี่ยวข้องกับการตลาดหรือวิทยาศาสตร์ *หรือมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่สมัคร*
- สนใจงานด้านการตลาดออนไลน์ และใช้งานสื่อ Social Media ได้อย่างคล่องแคล่ว 
- มีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม สามารถเล่าเรื่องและเขียนบทความได้อย่างน่าอ่านน่าฟัง
- ชื่นชอบการดูแลสุขภาพ หรือรู้จักกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเรื่องสุขภาพ สามารถสื่อสารและดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้
- สนใจเรียนรู้การใช้โปรแกรมจัดการ Content บนเว็บไซต์ เรียนรู้ด้านการตลาดออนไลน์
- มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าออกความคิดเห็นและเสนอไอเดีย
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สามารถจัดการเวลาทำงานได้ดี

สวัสดิการ

- สิทธิประกันสังคม
- Work From Home ได้ถึง 3 วัน/สัปดาห์ (เข้าออฟิศอย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์ เพื่อประชุม-อัพเดทงาน ฯลฯ)
- ฝึกอบรมด้านการตลาดออนไลน์ ฟรี ผ่านคอร์เรียนสออนไลน์ สัมนา ฯลฯ 
- ตรวจสุขภาพตาครบวงจร ฟรี
- ส่วนลดพนักงาน 50% เมื่อซื้อแว่นสายตา-แว่นกันแดด