คูเปอร์วิชั่น/แม็กซิม
Coopervision/Maxim

เลื่อนซ้าย-ขวา เพื่อเลือกดูสินค้า


ตรวจสุขภาพตา
ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์


คอนแทคเลนส์สายตาสั้น สายตายาว ถือเป็นเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา เพื่อป้องกันการติดเชื้อและการสูญเสียการมองเห็น ควรตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละครั้ง