แพ็คเกจตรวจตา
สำหรับผู้ใหญ่


การตรวจตาสามารถบอกถึงสุขภาพและความเป็นอยู่โดยรวมของคนไข้ แพ็คเกจตรวจสุขภาพตาครบวงจรของเรา ครอบคลุมทุกรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว

ตรวจตาสำหรับผู้สูงวัย

ราคาแพ็คเกจ 1,390 บาท/ท่าน
65 ปีผู้สูงวัย อายุมากกว่า
 • วัดสายตาอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • วัดสายตาอย่างละเอียด
 • ตรวจการทำงานร่วมกันของสองตา
 • คัดกรองตาบอดสี
 • วัดความดันลูกตา ความเสี่ยงต้อหิน
 • -
 • ตรวจสุขภาพตาด้านหน้า พร้อมถ่ายรูป
 • ตรวจสุขภาพตาด้านใน พร้อมถ่ายรูป
 • -
 • -
 • -
 • ตรวจวิเคราะห์สายตาเลือนราง
 • ตรวจติดตามผล ภายใน 6 เดือน

ตรวจตาสำหรับวัยทำงาน

ราคาแพ็คเกจ 1,200 บาท/ท่าน
ผู้ใหญ่วัยทำงาน
 • วัดสายตาอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • วัดสายตาอย่างละเอียด
 • ตรวจการทำงานร่วมกันของสองตา
 • คัดกรองตาบอดสี แยกประเภท-วัดระดับ
 • วัดความดันลูกตา
 • วัดความโค้งกระจกตา 360 องศา
 • ตรวจสุขภาพตาด้านหน้า พร้อมถ่ายรูป
 • ตรวจสุขภาพตาด้านใน พร้อมถ่ายรูป
 • -
 • -
 • ตรวจสุขภาพตาหลังใส่คอนแทคเลนส์
 • -
 • ตรวจติดตามผล ภายใน 6 เดือน

ตรวจตาสำหรับนักเรียน

ราคาแพ็คเกจ 1,200 บาท/ท่าน
20 ปีนักเรียน-นักศึกษา อายุน้อยกว่า
 • วัดสายตาอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • วัดสายตาอย่างละเอียด
 • ตรวจการทำงานร่วมกันของสองตา
 • คัดกรองตาบอดสี แยกประเภท-วัดระดับ
 • วัดความดันลูกตา *เมื่ออายุมากกว่า 10 ปี
 • วัดความโค้งกระจกตา 360 องศา
 • ตรวจสุขภาพตาด้านหน้า พร้อมถ่ายรูป
 • ตรวจสุขภาพตาด้านใน พร้อมถ่ายรูป
 • -
 • -
 • ตรวจสุขภาพตาหลังใส่คอนแทคเลนส์
 • -
 • ตรวจติดตามผล ภายใน 6 เดือน

ตรวจตาสำหรับผู้ใช้คอนแทคเลนส์

ราคาแพ็คเกจ 600 บาท/ท่าน
ทุกอายุวัยก่อนและหลังใช้คอนแทคเลนส์
 • วัดสายตาอัตโนมัติด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • วัดสายตาอย่างละเอียด
 • ตรวจการทำงานร่วมกันของสองตา
 • คัดกรองตาบอดสี
 • -
 • วัดความโค้งกระจกตา 360 องศา
 • ตรวจสุขภาพตาด้านหน้า พร้อมถ่ายรูป
 • -
 • ตรวจฟิตติ้ง (ความพอดี) คอนแทคเลนส์
 • คอนแทคเลนส์ทดลอง
 • ตรวจสุขภาพตาหลังใส่คอนแทคเลนส์
 • -
 • ตรวจติดตามผล ภายใน 6 เดือน

แพ็คเกจตรวจตา
สำหรับเด็ก


การมองเห็นที่ดีสำหรับเด็กวัยกำลังโต ไม่ใช่แค่มองเห็นชัดเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมองเห็นได้อย่างสบายตา ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ เพื่อต้อนรับโอกาสใหม่ๆ ในทุกๆ วัน เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการมองเห็นของเด็ก

ตรวจพัฒนาการด้านการมองเห็น

ราคาแพ็คเกจ 900 บาท/ท่าน
3 ปีเด็กเล็ก อายุมากกว่า
 • ตรวจวัดระดับการมองเห็น
 • ตรวจดูแสงสะท้อนจากจอประสาทตา
 • ตรวจค่าสายตาเบื้องต้น
 • ตรวจการมองภาพสามมิติ
 • ตรวจตาบอดสี
 • ประเมินภาวะตาเหล่ ตาเข การกลอกตา
 • ตรวจโครงสร้างตา-พัฒนาการสายตา

ตรวจสุขภาพตาเด็ก ครบวงจร

ราคาแพ็คเกจ 900 บาท/ท่าน
6 ปีเด็กวัยเรียน อายุมากกว่า
 • ตรวจวัดระดับการมองเห็น
 • ตรวจดูแสงสะท้อนจากจอประสาทตา
 • ตรวจค่าสายตาเบื้องต้น
 • ตรวจการมองภาพสามมิติ
 • ตรวจตาบอดสี
 • ประเมินภาวะตาเหล่ ตาเข การกลอกตา
 • ตรวจโครงสร้างตา-พัฒนาการสายตา

Behavioral Optometric Test

ราคาแพ็คเกจ 1,590 บาท/ท่าน
6 ปีเด็กวัยเรียน อายุมากกว่า
 • การรับรู้ทางสายตา-การประมวลผล
 • ทักษะการวิเคราะห์สิ่งที่เห็นและได้ยิน
 • แบบทดสอบการเขียนตัวอักษรกลับข้าง
 • ทดสอบความสามารถในการเขียน
 • ทดสอบการกรอกตาขณะอ่านหนังสือ
 • ทดสอบการแยกแยะซ้ายขวา
 • แบบทดสอบการเชื่อมโยงสิ่งที่เห็นและได้ยิน