ยินดีต้อนรับสู่ sornthaioptometrists.com  การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ สินค้า และบริการผ่านทางเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “การใช้บริการ”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ (เรียกว่า “เงื่อนไขการให้บริการ”) สำหรับการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้แว่นตาศรไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงควรตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. เวลาให้บริการ

1.1. ท่านสามารถใช้บริการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

1.2. หากต้องการโทรสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อในช่วงเวลาทำการ 10:00 – 20:00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

1.3. นอกเหนือเวลาทำการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ [email protected] บริษัทจะทำการตอบคำถามของท่าน ภายใน 24 ชม. หลังจากได้รับข้อความ

2. การเชื่อมโยงและบุคคลที่สาม

2.1. คุณต้องไม่เชื่อมโยง ไม่ว่าส่วนใดๆ ก็ตามของเว็บไซต์โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากแว่นตาศรไทย

2.2. เว็บไซต์อาจมีการเชื่อมโยงหรือแสดงเนื้อหาของบุคคลที่สาม รวมทั้งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยองค์กรหรือบุคคล (เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม) เนื้อหาของบุคคลที่สามและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของแว่นตาศรไทย แว่นตาศรไทยจะไม่รับรอง อนุมัติ ให้การรับประกันใดๆ หรือข้อเรียกร้องเกี่ยวกับบุคคลที่สาม เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือผลิตภัณฑ์ การบริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือในส่วนของเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือการดำเนินการขององค์กรนั้นๆ หากท่านใช้เนื้อหาของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวของบุคคลผู้นั้นเอง

3. ข้อกำหนดในการจำหน่ายสินค้า

3.1. ในการสั่งซื้อ ท่านสามารถทำการซื้อสินค้าภายใต้ข้อกำหนดของเงื่อนไขการให้บริการ ทุกการสั่งซื้อจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าและการยืนยันราคาสั่งซื้อ เวลาในการจัดส่งอาจแตกต่างกันตามความพร้อม การค้ำประกันหรือการนำเสนอใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลาการจัดส่ง อาจเกิดความล่าช้าซึ่งจะขึ้นอยู่กับความล่าช้าของไปรษณีย์ หรือเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเรา หากท่านยังไม่ได้รับสินค้าภายใน 7 วันกรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ หรือ โทร: 086-326-8989

3.2. สินค้าที่มีอยู่ในสต็อก หรือพร้อมจัดส่ง ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้ ภายใน 24 ชม.โดยประมาณ และใช้บริการส่ง J&T Kerry หรือ ไปรษณีย์ไทย

3.3. รอบการส่งของคือ 12:00 น. ของทุกวันจันทร์ – ศุกร์ หากท่านสั่งซื้อ หลังเวลาดังกล่าว เราจะส่งสินค้าให้ในวันถัดไป

3.4. หลังจากสินค้าของท่านถูกจัดส่งแล้ว เราจะส่งเลขติดตามพัสดุและข้อมูลการจัดส่งอื่นๆ ทาง e-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ในการสั่งซื้อสินค้า

3.5. การจัดส่งสินค้าฟรี แว่นตาศรไทย จะจัดส่งสินค้าให้ท่านฟรี สำหรับสินค้าทุกชนิด ไม่จำกัดยอดซื้อขั้นต่ำ ยกเว้นน้ำยาคอนแทคเลนส์ ซึ่งเราจำเป็นต้องคิด 30 บาท ต่อการส่ง 1 ครั้ง

4. ข้อตกลงของเรา

4.1. เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการสั่งซื้อ อีเมล์นี้จะเป็นเพียงการแจ้งให้ทราบ ว่าท่านทำการสั่งซื้อสินค้า แต่จะไม่ถือว่าเป็นการยอมรับการสั่งซื้อ ข้อตกลงของการสั่งซื้อสินค้าจะยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าการชำระเงินจะได้รับการอนุมัติจากเรา และเราได้หักเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่านแล้ว

4.2. การตั้งราคาและสินค้าคงคลัง แว่นตาศรไทยพยายามทำให้แน่ใจว่าทุกรายละเอียด คำอธิบายและราคาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีความถูกต้อง ซึ่งความผิดพลาด (รวมถึงข้อผิดพลาดของการประมวลผล) อาจเกิดขึ้นได้ หากเราพบข้อผิดพลาดในราคาหรือการชำระค่าสินค้าใดๆ เราจะทำการแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด และให้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำสั่งซื้อ หากเราไม่สามารถติดต่อท่านได้ เราจะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ หากท่านได้ทำการชำระเงินก่อนที่การสั่งซื้อถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน

4.3. ราคาของสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว สำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จะถูกแสดงแยกออกมาต่างหากอย่างชัดเจนและรวมอยู่ใน ‘ยอดรวม’

4.4. การบริการอาจมีข้อผิดพลาดของการพิมพ์ ข้อผิดพลาดอื่นๆ ความไม่ถูกต้องและความไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้อง หรือความไม่สมบูรณ์ และมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใดๆ ที่ท่านเว้นว่างเกี่ยวกับข้อมูลในการบริการ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคา การจัดส่งสินค้า เงื่อนไขการชำระเงิน หรือนโยบายการคืนสินค้า

5. คำอธิบายสินค้า

ในการอธิบายสินค้าที่มีจำหน่ายเพื่อการสั่งซื้อออนไลน์ แว่นตาศรไทยพยายามที่จะทำให้ถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ดี แว่นตาศรไทยไม่รับประกันว่าคำอธิบายสินค้า หรือเนื้อหาอื่นๆ ของการบริการจากแว่นตาศรไทยนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ น่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หากสินค้าใดๆ ที่นำเสนอโดยแว่นตาศรไทยไม่เป็นดังคำอธิบาย สามารถคืนสินค้าได้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยที่สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน

6. การชำระเงิน

เมื่อเราได้รับคำสั่งซื้อสินค้าของท่าน เราจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของบัตรที่ใช้ในการชำระเงินเพื่อให้แน่ใจว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะตอบสนองการทำธุรกรรมได้ สินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนกว่าการตรวจสอบเบื้องต้นจะเสร็จสมบูรณ์และบัตรของท่านจะถูกหักเพียงครั้งเดียวหลังจากคำสั่งซื้อสินค้าได้รับการยอมรับ

7. รหัสส่วนลด

ข้อเสนอรหัสส่วนลดจะมีเป็นครั้งคราว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสั่งซื้อใดๆ หรือสินค้าที่ระบุไว้ผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น เงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ระบุไว้

8. การคืนสินค้าและการคืนเงิน

8.1. สินค้าสามารถเปลี่ยนคืนได้ ในกรณีที่สินค้าไม่ตรงกันกับรายละเอียดของสินค้าที่สั่งซื้อไว้เท่านั้น

  1. กรุณาตรวจสอบและส่งสินค้าคืนภายใน 7 วัน
  2. สินค้าที่ชำรุดระหว่างการจัดส่ง เราขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน แต่แว่นตาศรไทยยินดีให้บริการซ่อมแซมโดยคิดเฉพาะต้นทุนค่าแรง ค่าจัดส่ง และวัสดุที่จำเป็นเท่านั้น
  3. สินค้าที่ส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายทั้งตัวสินค้า และตัวบรรจุภัณฑ์หีบห่อ
  4. แว่นตาศรไทยไม่มีสิทธิ์ในสินค้าที่ส่งคืนจนกว่าสินค้านั้นๆ จะมาถึงคลังสินค้า การคืนเงินอาจทำได้โดยไม่เรียกร้องการคืนสินค้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา ในสถานการณ์นี้ แว่นตาศรไทยขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในสินค้าที่ถูกคืน
  5. สำหรับเหตุการณ์อื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่บริการที่เบอร์: 086-326-8989
  6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน-คืนสินค้าที่ไม่เข้ากับเงื่อนไขข้างต้น

9. การดำเนินการของท่าน

9.1 สิ่งที่ห้ามทำ ได้แก่

  1. ใช้เว็บไซต์ในทางฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อกำหนดใดๆ
  2. ใช้เว็บไซต์ในทางรุกราน ก่อกวน คุกคาม ติดตาม ข่มขู่หรืออื่นๆ ต่อบุคคลอื่น
  3. แทรกแซง ทำลาย หรือสร้างเหตุการณ์ไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์
  4. อัพโหลด โพสต์ เผยแพร่ หรืออื่นๆ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ (1) ไม่ได้เป็นงานต้นฉบับของคุณ หรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลอื่น (2) เป็น หรือคาดว่าจะเป็นการหมิ่นประมาท ล่วงละเมิด หยาบคาย ข่มขู่ เหยียดหยาม อนาจาร ก้าวร้าว ดูหมิ่น หรืออื่นๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือศาสนาในทางไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความรุนแรงหรือความเกลียดชัง หรือมีแนวโน้มในการโจมตี ดูหมิ่นผู้อื่นเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ศาสนา ความเชื่อ เพศ อายุ รสนิยมทางเพศ หรือความพิการทางร่างกายหรือจิตใจใดๆ (3) ประกอบด้วยภาพหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น นอกจากได้รับการยินยอมจากบุคคลนั้น (4) คุณรู้หรือสงสัย หรือคาดว่าจะรู้หรือสงสัยว่ามีความผิด หลอกลวง หรือเป็นเท็จ (5) ประกอบด้วยเนื้อหาที่ไม่มีจุดประสงค์ ไม่จำเป็น หรือซ้ำซ้อนเป็นจำนวนมาก หรือ (6) ประกอบด้วยเนื้อหาการเงิน กฎหมาย การแพทย์ หรือข้อคิดเห็นทางวิชาชีพอื่นๆ
  5. หากคุณพบว่ามีการกระทำดังที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาติดต่อเรา

9.2. แว่นตาศรไทยขอสงวนสิทธิ์ในการยับยั้งหรือระงับการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน รวมถึงมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหาและการเผยแพร่อื่นๆ ที่ได้กระทำในเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเผยแพร่เนื้อหาหรือการกระทำใดๆ ที่ได้ทำผ่านเว็บไซต์ของเรา เท่ากับคุณยินยอมและอนุญาตให้แว่นตาศรไทยได้รับกรรมสิทธิ์การใช้งาน แบบไม่ผูกขาดทั่วโลก ทั้งยังปลอดค่าลิขสิทธิ์สำหรับการนำไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และใช้ประโยชน์จากเนื้อหานั้นๆในทุกรูปแบบและทุกจุดประสงค์

9.3. แว่นตาศรไทยจะไม่รับผิดชอบและไม่ยอมรับความผิดที่เกิดจากเนื้อหาใดๆ ที่บรรจุ โพสต์ เผยแพร่หรืออื่นๆ บนเว็บไซต์โดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากแว่นตาศรไทย แว่นตาศรไทยจะไม่รับรองความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือคำกล่าวใดๆ โดยบุคคลอื่น นอกเหนือจากแว่นตาศรไทย

9.4. ท่านตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายต่อแว่นตาศรไทยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆ ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้ทำสัญญา ซัพพลายเออร์และผู้ออกใบอนุญาต (รวมถึงบริษัทในเครือ) ของแว่นตาศรไทย ในส่วนของความผิดใดๆ ความสูญเสียหรือความเสียหาย (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย) ความเดือดร้อนหรือเหตุการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้น (ทั้งหมดหรือบางส่วน) จากการละเมิดหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ หรือการละเลยหรือการปฏิบัติโดยมิชอบที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ในส่วนของท่านหรือบริษัทในเครือของท่าน

10. ข้อสงวนสิทธิ์

การเข้าถึงเว็บไซต์ของเราถือว่ามีความเสี่ยง ไม่เพียงแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น แต่ซอฟแวร์หรือข้อมูลของท่านอาจจะได้รับความเสียหายจากการแพร่กระจายไวรัสใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ หรือจากเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเกิดจากการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของแว่นตาศรไทยไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง แว่นตาศรไทยจะได้รับการยกเว้น ตามขอบเขตของกฎหมาย เงื่อนไขการรับประกัน และสิทธิในการเรียกร้องทั้งหมด (ทั้งโดยตรงและโดยนัยยะ)

11. ความเสี่ยงจากการสูญหาย

สินค้าที่ทำการซื้อจากแว่นตาศรไทยจะดำเนินตามสัญญาการจัดส่ง ซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญหาย และสินค้าจะไปถึงท่านโดยส่งผ่านทางผู้จัดส่ง

12. บัญชีของท่าน

หากท่านใช้บริการของแว่นตาศรไทย คุณมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความเป็นส่วนตัวของบัญชีและรหัสผ่านของท่าน ท่านตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของท่าน

13. การระงับการเข้าถึงเว็บไซต์

แว่นตาศรไทยขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม รวมถึงมีสิทธิ์ในการระงับ ปรับปรุง เว็บไซต์ของแว่นตาศรไทย โดยไม่จำกัดระยะเวลา

14. นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราตั้งขึ้นเพื่อกำหนดวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลของท่าน เงื่อนไขการให้บริการเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของแว่นตาศรไทยความเป็นส่วนตัวของแว่นตาศรไทย การใช้เว็บไซต์นี้หมายถึงท่านเห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแว่นตาศรไทย

15. ขอบเขตอำนาจศาล

เงื่อนไขการให้บริการนี้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

16. การติดต่อ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ กรุณาติดต่อเราที่ [email protected] หรือโทรสอบถามที่หมายเลข 064-925-9826