Binocular Dysfunction ปัญหาการรวมภาพ หรือปัญหาการทำงานร่วมกันของสองตา

เด็กๆ ที่มีอาการ ปวดตา มองเห็นภาพซ้อน คลื่นไส้ หรือปวดหัว…