ภัยเงียบจากคอนแทคเลนส์

     เมื่อเราใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานจะมีการจับตัวของโปรตีน และไขมัน…


ต้อหิน(Glaucoma)

         หลายคนยังสับสนว่าต้อหินเป็นเรื่องของโรคบริเวณลูกตาส่วนหน้า…


ความแตกต่างของ สายตายาวแต่กำเนิด กับสายตายาวตามอายุ

สายตายาวแต่กำเนิด (Hyperopia)ในวัยเด็ก คนส่วนใหญ่จะมีสายตายาวตั้งแต่กำเนิด…


7 ขั้นตอนการตรวจสุขภาพตา มาตรฐานออสเตรเลีย รับรองโดย AHPRA

การตรวจสายตาไม่ได้บอกเพียงแค่ค่าสายตาเท่านั้น…


การตรวจการมองเห็นสี (color vision test) มีความสำคัญอย่างไร

        คนส่วนใหญ่ที่เข้ามารับการตรวจวัดสายตา…