โดยส่วนใหญ่ภาวะสายตาเอียงมักเกิดร่วมกันกับปัญหาสายตาสั้น หรือสายตายาว ผู้ที่มีปัญหาสายตาเอียง จะทำให้การมองเห็นภาพเบลอทั้งในระยะใกล้ และระยะไกล อีกทั้งยังทำให้ภาพบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริง 

         ปัญหาสายตาเอียง ส่งผลกระทบกับชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการมองเห็นตัวอักษร ตัวเลขต่างๆ การขับขี่รถยนต์ การอ่านหนังสือ รวมไปจนถึงเรื่องของบุคลิกภาพ เนื่องจากในบางรายอาจมีการเอียงคอ ขยี้ตา เพื่อช่วยให้การมองเห็นดีขึ้น

สายตาเอียงเกิดจากอะไร

         สายตาเอียงเกิดจากความผิดปกติของรูปร่างหรือความโค้งของกระจกตาที่ไม่โค้งเป็นทรงกลม ทำให้เมื่อแสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตา เกิดการหักเหแสงผิดพลาด จนทำให้จุดโฟกัสมีมากกว่าหนึ่งจุด และไม่ตกกระทบลงบนจอประสาทตา ส่งผลให้ภาพที่เห็นไม่ชัดเจนทั้งในระยะใกล้หรือระยะไกล และมีเงาซ้อนเกิดขึ้น

         ในส่วนของภาวะสายตาเอียง สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย โดยส่วนมากแล้วมักเป็นโดยกำเนิด แต่อาจมีบางรายที่เกิดขึ้นหลังจากประสบอุบัติเหตุ หรือเป็นผลมาจากการเข้ารับการผ่าตัด ซึ่งผู้ที่มีภาวะสายตาเอียงระดับเล็กน้อย อาจไม่รู้สึกถึงผลกระทบหรืออาการต่างๆ แต่ผู้ที่มีภาวะสายตาเอียง ร่วมกับปัญหาสายตาสั้น หรือสายตายาว จะสามารถสังเกตเห็นอาการที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน

อาการของสายตาเอียง

โดยทั่วไป สายตาเอียงอาการจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

  1. เกิดอาการตาล้า ปวดตา เมื่อต้องทำกิจกรรมบางอย่างที่มีการเพ่งสายตาหรือทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น การอ่านหนังสือ ใช้คอมพิวเตอร์
  2. มีอาการตาเหล่
  3. การมองเห็นพร่ามัว เบลอ ไม่ชัดเจน เกิดเงาซ้อน หรือภาพบิดเบี้ยวไปจากความเป็นจริงในทุกระยะการมองเห็น
  4. เกิดอาการปวดหัว ระคายเคืองตา เนื่องจากการใช้สายตา หรือภาพการมองเห็น
  5. มีความยากลำบากในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การขับรถยนต์ในตอนกลางคืน การอ่านป้ายจราจร การมองตัวเลข ตัวอักษร

วิธีการทดสอบสายตาเอียงเบื้องต้นด้วยตัวเอง

         ทดสอบโดยการตรวจวัดสายตาเอียงทีละข้าง โดยการเริ่มจากการปิดตาข้างใดข้างหนึ่ง และมองไปยังภาพนี้ ถ้าคุณเห็นเส้นทุกเส้นที่อยู่ในภาพนี้มีความเข้มเท่ากัน แสดงว่าคุณมีสายตาปกติ หรืออาจมีค่าสายตาเอียงน้อย แต่ถ้าหากคุณเห็นเส้นทุกเส้นมีสีที่เข้มไม่เท่ากัน นั่นแสดงว่าคุณมีปัญหาสายตาเอียงในข้างนั้นๆ

การรักษาสายตาเอียง

1.การใส่แว่นสายตาสำหรับสายตาเอียง

2.การใส่คอนแทคเลนส์สำหรับสายตาเอียง

3.การผ่าตัดรักษาสายตาเอียง เช่น การทำเลสิค, การทำ PRK, การทำ ICL, การทำ PRK, การทำ Femto LASIK และ การทำ ReLEx SMILE