ต่อมไขมันที่เปลือกตา หรือMG(Meibomian gland) พบอยู่บริเวณเปลือกตาบนประมาณ25-40ต่อม และเปลือกตาล่างประมาณ20-30ต่อม มีหน้าที่ผลิตไขมันมาเคลือบที่ผิวดวงตา เพื่อช่วยลดการระเหยของน้ำตา

กรณีของโรคไขมันที่เปลือกตาหรือMGD มีสาเหตุมาจาก ต่อมไขมันที่สร้างชั้นไขมันของน้ำตา ทำงานผิดปกติ  เกิดการสร้างไขมันในลักษณะที่ข้นขึ้น ทำให้ไขมันมาเคลือบผิวดวงตาได้ยาก   ต่อมาจึงเกิดการอุดตันของท่อไขมันและต่อมไขมันในระยะยาว ต่อมจึงฝ่อลง และมีการสร้างชั้นไขมันน้อยลง นำมาสู่โรคทางตาอีกมากมาย  โดยที่พบบ่อยที่สุดคือโรคตาแห้ง(Dry eye)

มากกว่า50%ของคนไข้ ที่เข้ามารับการตรวจสุขภาพตากับทางร้านแว่นตาศรไทย  มักพบกับโรคไขมันที่เปลือกตาหรือMGD โดยส่วนใหญ่ มักนำมาด้วยเรื่องของอาการตาแห้ง  ซึ่งได้แก่ แสบร้อนเปลือกตา ตาแดง คันตา   บางราย เป็นมากจนสามารถมองเห็นการอุดตันของไขมันที่เปลือกตาได้ด้วยตาเปล่าเลยทีเดียว

สำหรับการรักษา  เราจะเริ่มจาก

  1. ประคบอุ่นที่เปลือกตา นาน5-10นาที ทำ2-4ครั้ง/วัน
  2. ตามด้วยการนวดเปลือกตา กระตุ้นการทำงานของMGหรือMeibomian gland เพื่อให้ไขมันมีลักษณะข้นน้อยลงและลงมาเคลือบผิวเปลือกตามากขึ้น ส่งผลต่อ การลดการระเหยของนำ้ตา สุดท้ายก็ทำให้ตาแห้งน้อยลงได้
  3. หมั่นทำความสะอาดเปลือกตาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดสิ่งสกปรก อาทิเช่น เชื้อแบคทีเรีย ที่จะเข้าไปเกาะติดซ้ำบริเวณต่อมไขมันที่มีการอุดตันอยู่แล้ว ป้องกันการเกิดโรคเช่นโรคเปลือกตาอักเสบ(blepharitis) หรือตากุ้งยิง(Hordeolum) ได้ในอนาคต

 

นอกจากนี้ ก็ต้องควบคู่ไปกับการหยอดน้ำตาเทียม เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับดวงตาไปด้วยนะคะ